Incasso’s

Per de 27e maart worden de maandincasso's en de 3e termijn incasso's geïnd