Declaratieformulieren

Voor trainers (in te dienen vóór 1 juli 2024!)

OmschrijvingIn word format In pdf format
CMV hulptrainerCMV HulptrainerCMV Hulptrainer
CMV hoofdtrainerCMV HoofdtrainerCMV Hoofdtrainer
ABC jeugd trainerABC-jeugd trainerABC-jeugd trainer
Senioren / recreanten trainerSenioren/recreanten trainerSenioren/recreanten trainer

Algemeen declaratieformulier - overige kosten

In word formatIn pdf format
DeclaratieformulierDeclaratieformulier

- invullen en verzenden naar penningmeester@voorsterslag.nl -