Verdraaid Snel Heel Anders

Begin 2020 is Voorsterslag gestart met een traject "Verdraaid Snel Heel Anders", onder begeleiding van Arjan Jansen van SportService Zwolle. Met een klein bestuur en te weinig vrijwilligers om de verenigingen op een goede manier draaiende te houden, móesten er veranderingen doorgevoerd worden om bestaansrecht te blijven houden. En dat is gelukt!

2020: Een bijzonder jaar!
Een denk-tank werd geformeerd en vanuit deze groep is op 30 januari 2020 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden in 2 sessies. In totaal waren er ruim 200 (ouders van) leden aanwezig. Het bestuur heeft hier aangegeven vanaf deze ALV demissionair te zijn, maar ook werd er met alle aanwezigen vooral vóóruit gekeken: wat zou jij kunnen betekenen voor de vereniging, zonder dat je je nu direct vastlegt?!

Vervolgens werd een werkgroep ingericht die praktisch aan de slag ging om de noodzakelijke verandering te gaan realiseren. Op 1 juli 2020 volgde een tweede Algemene Leden Vergadering waarin een nieuwe organisatiestructuur én een nieuwe werkwijze door de leden is goedgekeurd. Ook hebben vrijwel alle aanwezigen aangegeven wat zij zouden willen doen voor de club.

Op 16 december 2020 volgende een derde Algemene Leden Vergadering waar een bestuur bestaande uit 8 personen benoemd is tot een actief, en volwaardig faciliterend bestuur. Het bestuur werkt samen met verschillende teams, zoals bijvoorbeeld het communicatieteam, het sponsorteam en het activiteitenteam.

Dankzij dit traject zijn wij weer een volwaardige, gezonde en actieve vereniging! Alle vrijwilligers zijn welkom en zelfs noodzakelijk om te kunnen trainen, wedstrijden te spelen en je goed te voelen in de vereniging!

Hieronder een filmpje en enkele documenten die tijdens het proces in 2020 zijn gemaakt.