Nieuwe website!

Daar issie dan. De nieuwe website van VV Voorsterslag. Afgelopen maanden is het communicatie-team bezig geweest met het maken van deze nieuwe site. Hij is nog niet perfect, maar de basis ligt er om verder door te ontwikkelen en een nog mooiere site te maken.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben stuur dan een mailtje naar website@voorsterslag.nl.

Voor de personen die toegang hadden tot de diverse mailboxen van Voorsterslag: deze mailboxen zijn ook overgezet. Alleen betekent dat wel dat je andere server-instellingen moet doen en dat het inloggen op de webmail ook op een andere URL is nu. Voor die personen geldt ook: stuur even een mailtje naar website@voorsterslag.nl voor de nadere informatie.

Met sportieve groet, het communicatieteam!!

(Bernoe Meijer, Mathijs Urbanczyk, Mirjam Barth en Dennis Riksman)