Technische teams

Een technische commissie bestaat uit de voorzitter en een aantal leden die regelmatig overleggen over de gang van zaken binnen de competitieteams. Ook hebben zij contact met de trainers. Ze geven uitvoering aan het technisch beleidsplan.