Technischteam Dameslijn

De technische commissie zou moeten bestaan uit de voorzitter en een aantal leden die regelmatig overleggen over de gang van zaken binnen de competitieteams. Ook hebben zij contact met de trainers. Ze geven uitvoering aan het technisch beleidsplan.

Momenteel is de TC dameslijn niet bezet.

De TC dameslijn is bereikbaar via tc@voorsterslag.nl